Dús programmal indult az évad 2019-ben.

50 éves jubileumát ünnepelte a Nagyváthy Néptáncegyüttes.

Mit lehetett látni az együttes ünnepi programján?

Napokkal a gála műsor előtt a Színház Básti termében megrendezett kiállításon lehetett szemlélni az együttes 50 éves tevékenységét.

Az 50 év alatt gondosan gyűjtött, rendezett, mintegy 2500 db. fényképből, kb. 530 db. oklevélből történt válogatás a kiállításra. 18 nagy méretű (110X120 cm-es) tablóra 507 db. fénykép illetve oklevél került. Valamennyi kép alatt olvasható volt a dátum mellett a tánc neve, a helyszín vagy az alkalom. A tablókon kiemelt helyen szerepeltek a HELIKONI OKLEVELEKrajtuk a táncosok névsorával.

6 db vitrinben kerültek elhelyezésre a kitüntetések emlékplakettjei, serlegek, érmék, amik az 50 év alatt elért eredményeket és azok elismerését mutatják. Különösen büszkén viseli az együttes a KÖZMŰVELŐDÉSI NÍVÓDÍJ-at, a KESZTHELY KINCSE elismerést, a ZALA MEGYEI ÉRTÉK címet és a Pro CULTURA KESZTHELY  kitüntető címet.

A kiállításnak hármas célja volt:

Az egykori táncosok fiatalkori emlékeit felidézni. A régi események, élmények újra élése, egy kis nosztalgiázás.

Bemutatni, hogy az együttes milyen tevékenységet végzett a város és a környező falvak, üzemek kulturális életében az 50 év alatt. Kiemelve a nemzeti értékek (tánc, ének, zene, viselet) fenntartását és terjesztését.

A kiállítással célunk volt bemutatni a városi, megyei és egyéb hivatalos szervek elismerését dokumentáló kitüntetéseket is.

A kiállításon néhány relikvia is megtalálható volt. Így pl. a jelenléti naplók 1969. szeptemberétől, melyben a régi tagok is megláthatták mikor lettek az együttes tagjai és milyen szorgalmasan jártak próbákra.

2008-ban ünnepelte a város az ÚJKORI HELIKON 50 éves jubileumát. Ebből az alkalomból Kiállítást rendeztek a Balaton Múzeumban.  Az együttes kiemelt helyet kapott a kiállításon. Egy nagy vitrinben helyezhette el az addig kapott kitüntetéseit és ismertetést az együttesről.

„ A Nagyváthy Néptáncegyüttes megalakulásától kezdve
Dr. Bertalan Zoltán vezetésével folyamatosan működik,
minden Helikoni Ünnepségen részt vett és 18 alkalomból
10 estben ARANY, 6 ünnepségen EZÜST fokozatot ért el
.
Egy alkalommal, 2002-ben a kategória legjobb
táncegyüttesének minősítették, és elnyerte a FŐDÍJAT. „

– Ki volt az a fiatalember, aki 1969. szeptemberben létre hozta az együttest?

– Honnan jött?

– Hol tanult néptáncot?

– Milyen nemzeti értékeket hozott és adott át az itteni ifjúságnak?

E kérdésekre adott válasszal indult az ünnepi gála műsor, melynek mottója:

„ Elindultam szép hazámból ”

(Fennhangon énekelte a közönség) Ezzel utalva az alapító személyére.

Ezután az 50 év alatt összegyűjtött eseményekből összeállt KRÓNIKÁT olvasta fel az alapító, miközben vetített képek mutatták be zenei aláfestéssel a helyszíneket és a hozott nemzeti értékeket. A Krónikában fény derült olyan eseményekre, küzdelmekre, amik nem voltak ismertek a nagyközönség előtt. A műsorban a régi táncokat a régi táncosok adták elő. Kiemelésre méltó a Mikepércsi csárdás,” amit az Alapító a Debreceni Népi Együttesben tanult 1953-ban. Ezt a táncot tanította be 1969-ben a Technikumban.

A régi Nagyváthys táncosok ezzel a tánccal nyitották meg a gálaműsort.

A másik híres régi tánc a Hortobágyi pásztortáncok,” Amit az alapító 1954-ben tanult a Debreceni Népi Együttesben és 9 évig táncolta benne a csikós számadó szerepét. Ezt a táncot több nemzedéknek betanította a Nagyváthyban. A gálaműsorban különböző korú táncosok adták elő.

Majd olyan táncok bemutatására került sor, melyek különböző időpontban készültek, de még ma is műsoron vannak.  Pl. Zempléni táncok (1986), Kalocsa-vidéki táncok (1989). A legújabb tánc ami színpadra került: „Elveszett a Siska” somogyi tánc (2018)

A záró tapsrend után meglepetés következett:

A fiúk pásztornak beöltözve, szűrben, subában, bundában, nagyszélű kalapban, bottal, hortobágyi pásztordalokkal köszöntötték az alapítót,
Majd Zoli bácsi fejére került a nagykarimájú csikós kalap, vállára akasztották azt a Debreceni Cifra szűrt, amit Ő használt legelőszőr a Debreceni Népi Együttesben (1954-ben) és 9 évig járta be vele a fél világot. Utoljára a Genfi Virágkarneválon (1963) használta.

Az együttes (DNE) innen hozta azt az ötletet, hogy rendezzék meg Debrecenben is a Virágkarnevált.

Az ünnepi program DVD-re való szerkesztése megtörtént.

Az alábbi email-en megszerezhető: nagyvathy.neptanc@gmail.com

nagyvathy50@gmail.com